ingar.net

Curriculum Vitae

Linkedin ser ikke ut til å forsvinne med det første, så for en oppdatert CV anbefales Linkedin-profilen min.

Alternativt så har UiO en presentasjonside for alle ansatte hvor det også står litt.

Kort oppsummert har jeg en mastergrad i informatikk og jobber nå med drift og utvikling av meldingstjenester for Universitet i Oslo (e-post, e-postlister og lynmeldinger).